Search NOC Application
Pune Police Manapa Pune Trafficop Pune Smart City

टोल फ्री: १८०० १०३० २२२

सार्वजनिक गणेशोत्सव - २०१९

ऑनलाईन अर्ज स्वीकृती ची मुदत दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ रोजी संपली आहे.

ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन मंडप, रणींग मंडप, कमान परवाना साठी अर्ज स्वीकृती ची मुदत दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ रोजी संपली आहे.

>> अर्जाची स्थिती जाणून घेण्याची पध्दत

  • तुमचा अर्ज क्रमांक व अध्यक्षांचा मोबाईल क्रमांक समाविष्ट करा.
  • 'Submit' वर क्लिक करा.
  • अर्जाची स्थिती जाणुन घ्या आणि परवाना डाऊनलोड करा.
 
 
आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष संपर्क क्रमांक - (०२०) २५५०१००० व (०२०) २५५०६८००/१/२/३/४
मनपा अग्निशमन दल - (०२०) २६४५१७०७/२६४५०६०१/१०१
मनपा सुरक्षा विभाग - (०२०) २५५०११३०
मनपा घरपाडी विभाग - (०२०) २५५०१३९२
Copyright 2019 PMC. All Rights Reserved.